Audit Clients

 • Camera de Comerţ Americană din Republica Moldova
 • Asociaţia pentru Politica Externă
 • Misiunea Religioasă Catolică “Caritas Moldova”
 • Asociaţia Obştească “Amnesty International Moldova”
 • “Moldcarbune” SRL
 • ”Uzina Turnătorie Aralit” SA
 • “Avicolă Vulcăneşti” SA
 • ÎS “Indferotrans”
 • ÎS “Moldresurse”
 • ÎCS „Pti-Mol” SRL
 • ÎM „Accent Electronic” SA
 • “Gelibert” SRL
 • ”Ritlabs” SRL
 • Uzina de Tractoare “Tracom” SA
 • Societatea “Hospice Îngrijiri Paliative”
 • Compania Radio “Antena C” SRL
 • Compania de Asigurari “Klassika Asigurari” SA
 • Compania de Asigurari “Victoria Asigurari” SRL
 • Compania de Asigurari Sigur-Asigur SRL
 • AV Broker de Asigurare-Reasigurare SRL etc.