• Auditul general;
  • Auditul companiilor de asigurări;
  • Auditul rapoartelor anuale, semestriale, trimestriale ale companiei si formularea concluziei de audit;
  • Auditul rapoartelor pentru persoanele interesate in rezultatele activitatii companiei;
  • Organizarea, restabilirea şi ţinerea evidenţei contabile;
  • Expertiza contabilă;
  • Planificarea fiscală, calculul plăţilor obligatorii la buget, întocmirea declaraţiilor fiscale;
  • Analiza activităţii economico-financiare;
  • Analiza SWOT;
  • Consultanta si deservirea informationala privind problemele din domeniul legislatiei financiare si fiscale;
  • Consultanta in administrarea investitiilor, analiza proiectelor investitionale;

Despre Companie

Întreprinderea Mixtă Moldo-Engleză “First Audit International” S.A. este fondată la 9 aprilie 1996, de un colectiv de auditori şi contabili calificaţi în domeniu şi cu o bogată experienţă, care au desfăşurat activitate în diferite instituţii, organizaţii de stat şi private. Specialiştii acestei întreprinderi şi-au făcut studiile în instituţii prestigioase de peste hotarele republicii şi pe teritoriul acesteia, fiind calificaţi în domeniu şi atestaţi în cadrul Comisiilor de atestare a Ministerului Finanţelor al RM, Ministerului Justiţiei al RM.

Licenţe şi certificate

 • Licenţa Seria A MMII nr. 027845 din 14 martie 2005; Activitatea de audit: auditul general, auditul companiilor de asigurare - eliberată de către Camera de Licenţiere a RM
 • Licenţa Seria A MMII nr. 023081 din 05 decembrie 2006; Activitatea de evaluare a bunurilor imobile - eliberată de către Camera de Licenţiere a RM
 • Certificat de auditor nr. 0802119, eliberat dlui Sergiu Şoimu, calificarea de Auditor în auditul agenţilor economici (auditul general) – eliberat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
 • Certificat de auditor nr. 0802015, eliberat dlui Sergiu Şoimu, calificarea de Auditor pentru auditul companiilor de asigurare – eliberat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
 • Certificat de calificare “Practical Audit Experience Training” nr. 291008/65DPC, eliberat dlui Sergiu Şoimu de către ACAP (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova), 2008

Clienți

 • Klassia Asig

  “Klassika Asigurari” SA

 • Asociaţia pentru Politica Externă

  Asociaţia pentru Politica Externă

 • “Teba-Prim” SRL

  “Teba-Prim” SRL

 • "DUVISTAR" SRL

 • "Sigur-Asigur SRL"

 • „Accent Electronic” SA

  „Accent Electronic” SA

 • „AMCHAM”

  „AMCHAM”

 • “Caritas Moldova”

  “Caritas Moldova”

 • “Amnesty International”

  “Amnesty International”

 • “Gelibert” SRL

  “Gelibert” SRL

 • “Antena C” SRL

  “Antena C” SRL

 • “Victoria Asigurari” SRL

  “Victoria Asigurari” SRL

 • “AV Broker” SRL

  “AV Broker” SRL

 • ÎCS “Focus Sat” SRL

  ÎCS “Focus Sat” SRL

 • ÎCS “Europlast” SRL

  ÎCS “Europlast” SRL